VOORWAARDEN

Inschrijvingen


Je dient voor alle groeidagen en workshops op voorhand in te schrijven via de webshop.

De inschrijving is definitief na betaling.

De betaling kan per overschrijving op het rekening nummervan de Regenboogfee: BE39 7372 1041 9719, met vermelding van jouw naam en de activiteit waarvoor je inschrijft.

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief begeleiding en gebruikte materialen, tenzij expliciet anders vermeld.


Bij activiteiten voor kinderen ontvangt de ouder een formulier dat volledig ingevuld en ondertekend terug gemaild dient te worden.

Bij inschrijving ga je akkoord dat de foto’s en filmpjes die worden gemaakt tijdens de activiteit worden gepubliceerd op het internet: op de website, op Facebook, op Instagram, online evenementen advertenties,…

Indien je daarmee niet akkoord gaat, laat je dit via het contactformulier weten.

Bij inschrijving heb je nota genomen van de annuleringsvoorwaarden.


Annulatie


Deze voorwaarden zijn geldig voor alle groeidagen en workshops georganiseerd door de Regenboogfee, tenzij anders vermeld.

Indien je door omstandigheden jouw inschrijving wil annuleren, dien je steeds zo snel mogelijk telefonisch of via het contactformulier te verwittigen, ook al heb je nog niet betaald. 

Een annulatie is pas geldig na ontvangstmelding van de Regenboogfee.

Tot 10 werkdagen voor aanvang van de activiteit is de annulatie kostenloos.

Wanneer de annulatie – om eender welke reden – gebeurt vanaf de tiende werkdag voor de start van de activiteit, wordt 50% van de prijs aangerekend.

Bij annulatie krijgt u uw bedrag in de vorm van een tegoedbon die voor volgende activiteiten kan gebruikt worden.

Deze tegoedbon is 12 maanden geldig, er wordt geen geld terug gegeven.

Bij een annulatie 48u vóór de aanvang van de activiteit, blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Indien de deelnemer de Regenboogfee niet op de hoogte brengt van een annulering, is de deelnemer 100% van het volledige bedrag verschuldigd.

Wanneer de Regenboogfee zelf een activiteit annuleert, wordt de deelnemer daarvan telefonisch of per mail verwittigd.

Bij annulering door de Regenboogfee wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort. De reden van annulering hoeft niet meegedeeld te worden aan de deelnemer, dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van onvoldoende deelnemers, ziekte, familiale omstandigheden of overmacht. De deelnemer kan geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding.