INDIVIDUELE BEGELEIDING

Op een speelse en creatieve manier we samen op weg gaan met poppetjespraat, praatpapieren, vertelmethodieken, ...


Dit doen we op hun tempo, voor een korte of een langere periode.

We staan stil bij hun verlies, wat dit met hen doet zowel emotioneel als gedragsmatig.

Samen gaan we op weg om het verlies een plaats te geven en hun (rouw)proces in beweging te brengen.

Dit alles volgens de visie van de Bleekweide.


VISIE

 • Anders durven kijken naar verlies-rouw- en traumasignalen, zowel iets van vroeger als van nu.

 

 • Kijken vanuit een dubbele bril:
  • 1ste stoel: Wat is het zichtbare gedrag-handelingen- reacties-lichamelijke klachten?
   1. Beluisteren en (h)erkennen van gestelde zichtbare, objectief waarneembare of observeerbare signalen, welke vaak goed gekend zijn bij ouders en begeleiders
   2. Normaliseren en proberen bewust om te gaan met wat zich toont LOS van stigma’s, labels en diagnoses
   3. Samen met cliënt zoeken naar alternatieven en vaardigheden om constructief om te gaan met de signalen.
  • Hierin wordt vaak de omgeving (familie, vrienden) meegenomen om de hulpvraag te ondersteunen

 

 • 2de stoel: Welke achterliggende situatie heeft zorg en verwerking nodig zodat zichtbare signalen (1ste stoel) rust vinden?
  1. Beter leren begrijpen van de signalen door het meenemen van levens- of verliesgeschiedenis, situaties en context en de maatschappij
  2. Starten van verlies- rouw- of traumatraject of aangaan groeiproces (Daadkrachtiger worden, op zoek gaan naar identiteit en zelfvertrouwen)

 

 • Erkenning geven aan gevoelens, verduidelijken, doorleven en ervaren.
  • Geen taboe of oordeel op gevoel (emotionele vat): elk gevoel mag gevoeld worden.
  • Leren op een constructieve manier om te gaan met gevoel.

WERKMETHODIEKEN

POPtalk

Krachtbrug

POPtalk: beeldende taal


POPtalk is beeldtaal die ingezet kan worden tijdens gesprekken met kinderen en volwassenen. Veilig en zonder oordeel wordt er vanuit een helicopterview naar een situatie gekeken. POPtalk is een methode waarmee je aspecten van iemands belevingswereld letterlijk in beeld brengt.

ANDERS KIJKEN EN LUISTEREN

METAFOOR: 1ste -2de stoel


Kijken vanuit een dubbele bril:


1ste stoel: Wat is het zichtbare gedrag-handelingen- reacties-lichamelijke klachten?

 

2de stoel: Welke achterliggende situatie heeft zorg en verwerking nodig zodat zichtbare signalen (1ste stoel) rust vinden?


 Erkenning geven aan gevoelens, verduidelijken, doorleven en ervaren.


Schateiland Expeditie

Krachtbrug

Schateiland Expeditie


 • Wensen, struikelblokken en oplossingen op creatieve wijze helder krijgen.
 • Inzicht verkrijgen in hoe je jouw schatten krachtig en praktisch kunt inzetten.
 • Spelenderwijs ontdekken welke schatten je in jezelf zou willen versterken.
 • Vanuit verbeelding en creativiteit meer zelfkennis en zelfvertrouwen opbouwen.
 • Bewust worden van eigen innerlijke processen.


Galerij WERKMETHODIEKEN

VERLIESSTAMBOOM

GENERATIELIJNEN

KRACHTBRUG

POPtalk -ROLLEN

POPtalk G-CIRKELS

POPtalk - EMOTIES

Regenbooggedachten

Kompasvinder

Schateiland Expeditie

GEVOELENSPOPPETJES

SITUATIESCHETS

ALLERLEI WERKMETHODIEKEN